Tomáš Bárta

majitel a předseda představenstva EMTC – Czech a.s.

Reakce

Vítáme Vás na webu rizikovedluhopisypopravde.cz.

 

Tento web vznikl jako reakce na web rizikovedluhopisy.cz a další obdobné stránky a je určen těm, kteří mají zájem dovědět se pravdu o skutečnostech, které jsou na předmětném webu uváděny ohledně společnosti EMTC – Czech a.s. Tento web rizikovedluhopisypopravde.cz je provozován společností EMTC – Czech a.s. za účelem poskytnutí jiného pohledu na lživé a hrubě poškozující informace uváděné na rizikovedluhopisy.cz, kde dochází ke zneužívání obchodního jména společnosti EMTC – Czech a.s. a Tomáše Bárty pro zcela jiné účely, než poskytování ochrany investorům. Společnost EMTC – Czech a.s. na tyto lživé skutečnosti krátce reaguje takto:

 

A.  Primárně společnost uvádí, že osobou, která za uvedeným webem a dalšími podobnými stojí, je Pavol Krúpa, který je prostřednictvím s ním spřízněných osob využívá k nátlaku na Tomáše Bártu. Nikdy na žádném takovém webu však nenajdete toho, kdo za jeho obsahem stojí, což již samo o jeho serióznosti vypovídá. Pavol Krúpa má stále ještě uzavřenou smlouvu o spolupráci s Tomášem Bártou  ohledně boje o 10 % podíl v BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. (více na www.tomasbarta.eu), který se však v roce 2015 přidal na stranu BOHEMIA ENERGY a je ze strany majitelů BOHEMIA ENERGY, manželů Písaříkových, honorován za to, že bude všemi možnými prostředky Tomáše Bártu tlačit k nevýhodnému prodeji jeho podílu. To se mu však nedaří a to ani prostřednictvím neúspěšných šikanózních insolvenčních návrhů podaných jak na Tomáše Bártu (první z nich pravomocně zamítnut, druhý pravomocně odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost), tak na společnost EMTC – Czech a.s. (řízení zastaveno z důvodu zpětvzetí návrhu), kterou Tomáš Bárta ovládá, proto se uchýlil k nátlaku a poškozování prostřednictvím internetu a sociálních sítí.

 

B.  Web rizikovedluhopisy.cz svým obsahem cíleně pošpiňuje společnost s 15 letou tradicí na trhu, jakož i jejího majoritního akcionáře. Uvedené webové stránky se tváří, že varují před pochybnými emitenty dluhopisů, po bližším seznámení se s obsahem však zjistíte, že většina zveřejněných článků cíleně útočí pouze na společnost EMTC – Czech a.s. (název společnosti je tzv. hashtagem u převážné většiny příspěvků, a to z jednoduchého důvodu, aby po zadání názvu společnosti do webového vyhledávače byla třetí osoba konfrontována s pomlouvačnými informacemi). Již tato skutečnost je sama o sobě zarážející a potvrzuje, že jde o nekalou praktiku a nikoliv o bohulibou činnost.

 

C.  Web rizikovedluhopisy.cz uvádí, že Tomáš Bárta čelí druhému insolvenčnímu řízení, přičemž ohledně insolvenčních řízení zahájených proti Tomáši Bártovi má poměrně podrobné informace. Aby také ne, když osobou v pozadí je Pavol Krúpa, který inicioval obě insolvenční řízení, v nichž byl opakovaně neúspěšný. Je tak zjevné, že Tomáš Bárta se v insolvenci ani v insolvenčním řízení nenachází a jde tedy o čistou lež za účelem poškození dobrého jména Tomáše Bárty a jeho společností.

 

D.  Web rizikovedluhopisy.cz informuje o tom, že společnost EMTC – Czech a.s. má schválený prospekt dluhopisů od České národní banky v rozsahu až tři miliardy Kč, přičemž důrazně nedoporučuje, aby investoři tyto dluhopisy nakupovali. Společnost EMTC – Czech a.s. k tomu uvádí, že prospekt dluhopisů měla od České národní banky schválen již od března 2018 a současně, že částka 3 miliardy Kč představuje pouze maximální možnou částku emitovaných a k jednomu okamžiku nesplacených dluhopisů, když dluhopisový program je nastaven na 10 let. Nejedná se tak o částku, která by byla již emitována a společnost uvádí, že v současné době nevidí důvod k jejímu vyčerpání. Nutno také zdůraznit, že společnost EMTC – Czech a.s. je zcela transparentní pokud jde o své hospodářské výsledky, hospodářskou situaci a realizované projekty a veškerým svým investorům tyto komplexní informace poskytuje před realizací jejich investice. Zde odkazujeme například na naší poslední výroční zprávu, kterou můžete najít zde. Na rozdíl od prázdných schránek, které jsou dnes zakládány právě s cílem vylákat finanční prostředky, aniž by existoval hmatatelný výsledek jejich vynaložení, kdy taková investice může být skutečně extrémně riziková, je společnost EMTC – Czech a.s. společností s více jak 15ti letou tradicí na trhu. Má za sebou více než 15 úspěšně realizovaných projektů (jako např. Bohemia Energy Entity – zajištění více než 550 tisíc odběrných míst, Penzijní fond České Pojišťovny –  navýšeno 25 tisíc penzijních připojištění, Vodafone – prodáno 75 tisíc SIM karet, T-Mobile CZ – prodáno 50 tisíc SIM karet, Slovak Telekom – prodáno 25 tisíc SIM karet) a každý, kdo o to má zájem, si její současný korunní projekt s názvem Lipa Land může vyzkoušet a posoudit sám, zda mu investice do tohoto celosvětového projektu zaměřeného na rozvoj předškolních dětí od 3 až do 6 let formou her a pohádek, dává smysl. Aplikace Lipa Land je i v České republice ke stažení jak na Appstore, tak na GooglePlay. Tato aplikace je již dnes v kompletním rozsahu, který čítá 25+ adaptivních her, 180+ kapitol pohádek a audipohádek, 150+ aktivit na volný čas a 40 ukolébavek a relaxačních melodií, dostupná v pěti jazycích a získala celou řadu mezinárodních ocenění. Více na lipaland.cz. Nelze malým dětem v dnešní době zakázat používání tabletů a chytrých telefonů, neboť dnešní doba je dobou IT, ale lze času, který na těchto chytrých zařízeních děti tráví, dát nějaký smysl a přidanou hodnotu. V případě Lipa Landu je to jejich holistický, tedy komplexní rozvoj. Odkazujeme tedy na tradici Jana Ámose Komenského, kdy spojujeme výuku a hru. Je velice smutné, že se někdo snaží svými lži pošpinit tento projekt pro malé děti. A to je právě Pavol Krúpa, jehož podnikání není založeno na tvoření čehokoliv, nýbrž na škození něčemu. Zastavme společně tuto jeho snahu. Zde k nahlédnutí úplná prezentace projektu Lipa Land.

 

E.  Společnost EMTC – Czech a.s. emituje dluhopisy již více jak 5 let a za celou tuto dobu každý investor dostal vše, k čemu se společnost zavázala.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nám prosím napište na info@emtc.cz.

Užitečné informace:

Rychlé odkazy

www.emtc.cz

www.lipa-learning.cz

www.airjobs.cz

www.emtc-dluhopisy.cz

www.korporatni-dluhopis.cz

Kontakty

EMTC – Czech a.s.
Palmovka Open Park IV.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8

+420 252 252 252
info@emtc.cz

© 2019 EMTC – Czech a.s. All rights reserved.